ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิดวันแรก

กรุงเทพฯ 15 มี.ค.- วันนี้วันแรกที่ กทม.เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค สำหรับผู้ที่อยู่ใน 6 เขตติดต่อสมุทรสาคร โดยที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีประชาชนทยอยเดินทางมาฉีดตั้งแต่ช่วงเช้า