บ้านบางแค เข้มมาตรการโควิด-19

15 มี.ค.-บ้านบางแค เข้มมาตรการโควิด-19 ทำความสะอาดอาคารสถานที่ฆ่าเชื้อโรค หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในตลาดย่านบางแค