บังกลาเทศจะฉีดวัคซีนโควิดให้นักคริกเกต

ธากา 28 ม.ค.- คณะกรรมการคริกเกตบังกลาเทศแจ้งว่า จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่นักคริกเกตจำนวนมากภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้สามารถเริ่มการแข่งขันคริกเกตในประเทศได้อีกครั้ง