บริษัทอินโดนีเซียเข้าร่วมแผนวัคซีนโควิดภาคเอกชน

จาการ์ตา 17 ก.พ. – บริษัทในอินโดนีเซียเกือบ 4,000 แห่ง ซึ่งจำนวนมากเป็นบริษัทสิ่งทอ ได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการที่จะอนุญาตให้ภาคเอกชนได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่จัดหามาโดยรัฐบาลเพื่อใช้ในฉีดให้กับพนักงานในบริษัทของตน