นิวซีแลนด์อาจปิดพรมแดนตลอดปีนี้สกัดโควิด

เวลลิงตัน 26 ม.ค. – นิวซีแลนด์จะใช้มาตรการปิดพรมแดนของประเทศเกือบตลอดทั้งปีนี้ต่อไป เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แต่จะหาทางเปิดการเดินทางกับออสเตรเลียและกลุ่มประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก