นิวซีแลนด์ป่วยโควิดในชุมชนในรอบสามสัปดาห์

เวลลิงตัน 14 ก.พ.- นิวซีแลนด์แจ้งวันนี้ว่า พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในชุมชนจำนวน 3 คน หลังจากพบครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม