นิวซีแลนด์จะแต่ใช้วัคซีนโควิดของไฟเซอร์

ซิดนีย์ 8 มี.ค.- นิวซีแลนด์จะสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทคเพิ่มอีก เพื่อให้เพียงพอสำหรับฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศเกือบ 5 ล้านคน