นายกฯ ยันรัฐคุมนำเข้าวัคซีนเพื่อความปลอดภัย

ทำเนียบ 19 ม.ค.-นายกฯ ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ห่วงบุคลากรทางการแพทย์ทำงานด่านหน้า ยืนยันรัฐบาลควบคุมนำเข้าวัคซีนเพื่อความปลอดภัย ขออย่าสร้างขยะสังคม เพราะขยะพิษจากโควิด-19 เยอะแล้ว