นพ.ยง แนะเจรจาจีน-รัสเซีย ซื้อวัคซีนโควิด

กรุงเทพฯ 5 ก.พ.-นพ.ยง แนะไทยไม่ควรรอวัคซีนทางตะวันตกอย่างเดียว เสนอเจรจาวัคซีนของจีน รัสเซีย ยิ่งได้วัคซีนเร็วจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เร็วเท่านั้น