นพ.ประสิทธิ์ แจงการเลือกวัคซีนปลอดภัยมาก่อน

ศิริราช 19 ม.ค.-“นพ.ประสิทธิ์” แจงการเลือกวัคซีนโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องเลือกวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ 100% แต่ต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ำ 50% ย้ำความปลอดภัยมาก่อน