ท้องถิ่นซื้อวัคซีนได้แต่ต้องสอดคล้องแผนรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย 14 ม.ค.-รมว.มท. ระบุท้องถิ่นใช้งบซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนได้ แต่ต้องสอดคล้องกับแผนของรัฐบาล ยืนยัน ไม่เลื่อนเลือกตั้งเทศบาล มั่นใจไม่ใช่สาเหตุการแพร่เชื้อ พร้อมแจงซักฟอก