ทีมสืบต้นตอโควิดของอนามัยโลกเริ่มประชุมกับจีนแล้ว

ปักกิ่ง 29 ม.ค. – คณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกที่เดินทางไปจีนเพื่อสืบสวนที่มาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เริ่มประชุมกับทีมนักวิทยาศาสตร์จีนแล้วในวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการวางแผนตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ตลาดขายอาหารทะเล และโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นของจีน