ทบ.เข้มดูแลกำลังพลหนุนคุมโควิดสมุทรสาครต่อเนื่อง

กองบัญชาการกองทัพบก 6 ม.ค.-ทบ.เข้มมาตรการพิทักษ์พลให้ปลอดเชื้อ ระหว่างร่วมจังหวัดสมุทรสาครดูแลพื้นที่ควบคุมตลาดกลางกุ้งและศูนย์ห่วงใยคนสาครทั้ง 3 แห่ง พร้อมหนุนตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่ม