ทดสอบภูมิคุ้มกันโควิดกลายพันธุ์ในคนไทย

สธ.1 มี.ค.- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมทดสอบความสามารถภูมิคุ้มกันผู้ติดโรคโควิดในประเทศตามธรรมชาติ ดูความสามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ คาดทราบผล เม.ย.นี้ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกลายพันธุ์ในคนไทยที่ได้รับวัคซีนได้ทันที