ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย มาจากต่างประเทศ

กทม. 26 ก.ย. – สถานการณ์การติดเชื้อ #COVID19 ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ มาจากลักแซมเบิร์ก 1 ราย ตุรกี 1 ราย และแอลเบเนีย 1 ราย ทั้งหมดอยู่ใน State Quarantine