ดีเดย์! ตรวจคัดกรองแรงงานพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ภูมิภาค 9 ม.ค.-ดีเดย์! ตรวจคัดกรองแรงงานในโรงงานพื้นที่ควบคุมสูงสุด หวั่นโควิด-19 ระบาด และช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ตามนโยบายรัฐบาล