ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเป็นวันแรก

โตเกียว 17 ก.พ. – ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในกรุงโตเกียววันนี้เป็นวันแรก