ญี่ปุ่นหวังยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 จังหวัดในเดือนนี้

โตเกียว 26 ก.พ. – รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณายกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เกือบทั้งหมด ยกเว้นในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดใกล้เคียง ภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดไว้ 1 สัปดาห์