ญี่ปุ่นจะอนุมัติใช้วัคซีนโควิดขนานแรกวันนี้

โตเกียว 14 ก.พ.- รัฐบาลญี่ปุ่นจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์ในวันนี้ เป็นขนานแรกที่จะได้รับอนุมัติให้ใช้ในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เปิดทางให้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ในอีกไม่กี่วัน