ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นช่วงโควิดระลอก 2

โตเกียว 19 ม.ค. – ญี่ปุ่นมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกที่ 2 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและเด็ก