ชี้จีน-สหรัฐ ควรเปิดเสรีการเดินทางหลังมีภูมิคุ้มกันหมู่

ปักกิ่ง 2 มี.ค. – นักระบาดวิทยาของจีนชี้ว่า จีนและสหรัฐควรยกเลิกมาตรการระงับการเดินทางระหว่างกันทั้งหมด หากสหรัฐประสบความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 90 ของประชากร ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้