ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : ข้อปฏิบัติเมื่อถูกกักตัวใน State Quarantine

บนสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ แล้วต้องไปกักตัวใน State Quarantine 14 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเข้าไปอยู่แล้วมีการดูแลและต้องปฏิบัติตัวอย่างไร