ชัยนาทคลายล็อกสถานที่-กิจการ 17 ประเภท

ชัยนาท 27 ม.ค. – ผู้ว่าฯ ชัยนาท ออกประกาศผ่อนคลายสถานที่เสี่ยง กิจการ กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยว 17 ประเภท สวนนก-วัดท่องเที่ยว เปิดแล้ว