ฉีดวัคซีนเข็มแรกเน้นกลุ่มบุคลากรการแพทย์

1 มี.ค.- วันนี้ ที่จังหวัดสมุทรปราการและเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว เน้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด-19