จีนเพิ่มมาตรการเข้มสกัดโควิดกลุ่มก้อนใหม่

ปักกิ่ง 6 ม.ค. – จีนยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใกล้กรุงปักกิ่ง