จีนล็อกดาวน์เมืองอีก 1 แห่งเพื่อควบคุมโควิด

ปักกิ่ง 12 ม.ค. – เจ้าหน้าที่จีนประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเมืองหลางฝาง ที่เป็นพื้นที่ด้านนอกกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ ทำให้ประชากร 4.9 ล้านคนในเมืองดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้มาตรการเข้มงวด