จีนพบผู้ป่วยโควิดสูงสุดนับตั้งแต่ มี.ค. ปีก่อน

ปักกิ่ง 21 ม.ค. – จีนพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ 144 คน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมปีที่แล้ว แม้ว่าจะมีการใช้มาตรการเชิงรุกในหลายมณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเพื่อควบคุมการระบาดแล้วก็ตาม