จีนพบผู้ป่วยโควิดต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์

ปักกิ่ง 27 ม.ค. – จีนพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ 75 คน ซึ่งถือเป็นสถิติต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ เนื่องจากทางการจีนประสบความสำเร็จจากการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมการระบาด