จีนพบผู้ป่วยโควิดต่ำสุดในรอบ 1 เดือน

ปักกิ่ง 2 ก.พ. – จีนพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่เพียง 30 คน ซึ่งถือเป็นสถิติต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และมีแนวโน้มว่าสามารถควบคุมการระบาดระลอกรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วได้ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนแล้ว