จีนจะฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มสำคัญในช่วงฤดูหนาวนี้

ปักกิ่ง 19 ธ.ค. – เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกล่าววันนี้ว่า จีนจะมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลินี้ ก่อนที่จะขยายขอบเขตไปฉีดวัคซีนให้กับบุคคลทั่วไปในภายหลัง