จับ “ยักษ์เขียว” ใส่หน้ากาก กระตุ้นเตือนใส่หน้ากากป้องกันโควิด

อ่างทอง 15 ม.ค. – ผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง จับยักษ์เขียวใส่หน้ากากอนามัย ตั้งริมถนนสายอ่างทอง-อยุธยา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่ผ่านไปมาร่วมมือกันสวมหน้ากากอนามัย เป็นการป้องกันตนเองจากโควิด-19