จับมือผู้เลี้ยงกุ้ง-ห้าง ขายกุ้งไม่ผ่านตลาดกลาง

นนทบุรี 26 ธ.ค.- พาณิชย์ยืนยันกุ้งไทยไร้โควิดจับมือผู้เลี้ยงกุ้ง-โมเดิร์นเทร์ด- ส.ภัตตาคารไทย ร่วมจำหน่ายตรง ไม่ผ่านตลาดกลาง