จัดไทยอันดับ 4 โลก คุมโควิดได้ดี

สธ.9 ก.พ.- สธ.เผยสถาบันโลวี ออสเตรเลีย จัดไทยอันดับ 4 ของโลก ด้วยคะแนน 84.2 ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ดี จากทั้งหมด 98 ประเทศ ประเมินประสิทธิภาพ 6 ตัวชี้วัด