“จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน” ยื่นขออนุมัติวัคซีนโควิดในสหรัฐ

วอชิงตัน 5 ก.พ. – จอห์นสันแอนด์จอหน์สัน บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินต่อหน่วยงานกำกับดูแลยาของสหรัฐแล้ว