ครม.อนุมัติงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กว่า 205ล้านบาทครอบคลุมรักษาโควิด

ทำเนียบ 26 ม.ค. – ครม.อนุมัติงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 65 วงเงินกว่า 205ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและคัดกรองของโรคโควิค-19