คณบดีศิริราช ชวนคนไทยรับวัคซีนป้องกันโควิด

สธ. 26 ม.ค.- คณบดีศิริราช ชวนคนไทยรับวัคซีนป้องกันโควิด ชี้การฉีดเหมือนช่วยชาติ เพราะสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ ลดอัตราความรุนแรงของโรค และการเสียชีวิต แจงวัคซีนที่คัดเลือก 2 บริษัท ปลอดภัยสูงสุด