คง 5 จุดตรวจคัดกรองการเดินทางฯ หวังลดการเคลื่อนย้ายประชาชน

กรุงเทพฯ 31 ม.ค.- กทม. คง 5 จุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หวังลดการเคลื่อนย้ายประชาชนที่อาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19