กลุ่มสมาคมแพทย์เกาหลีใต้เรียกร้องใช้มาตรการคุมเข้มโควิด

โซล 21 พ.ย. – การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 ในเกาหลีใต้ ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มสมาคมทางการแพทย์เรียกร้องให้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างที่มีความเข้มงวดกว่าเดิม และรัฐบาลก็เตือนว่าอาจจะต้องมีการใช้มาตรการคุมเข้มหากยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้โดยไว