กลุ่มจตุภาคีรับปากผลิตวัคซีนโควิดให้อาเซียน

วอชิงตัน 13 มี.ค.- กลุ่มจตุภาคีหรือควอด (Quad) ที่ประกอบด้วยอินเดีย สหรัฐ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย รับปากจะส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่อาเซียน และหลายภูมิภาคภายในสิ้นปีหน้า