กระจายวัคซีนโควิด ส่งครบ 13 จังหวัดแล้ว

ธ.1 มี.ค.- สธ.เผยพบกลุ่มก้อนโควิด-19ใหม่ โรงงานชำแหละเนื้อสุกรปทุมธานี ตรวจแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีในระบบลูกจ้างรายวัน ส่วนกระจายวัคซีนโควิด-19 ส่งครบ 13 จังหวัดแล้ว รวม 116,520 โดส