กทม.เปิด Timeline ผู้ติดเชื้ออีก 24 ราย

กทม. 8 ธ.ค.- กทม.รายงาน Timeline ผู้ติดเชื้อซึ่งได้สอบสวนโรคแล้วเสร็จเพิ่มอีก 24 ราย พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากร้าน New Jazz Plaza