กทม.ขอโทษร้านดัง แจงไทม์ไลน์คลาดเคลื่อน

กทม.1 ก.พ.-กทม.ขอโทษร้านอาหารดังแจงไทม์ไลน์คลาดเคลื่อน พร้อมเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ไทม์ไลน์ เน้นความถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และป้องกันตนเองได้ทันเวลา