สถานการณ์โควิด-19


ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ

COVID-19

ทั้งหมดในประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ 24/01/2021 13:30 น.

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม สะสม 13,500 คน

198

เสียชีวิตเพิ่ม

1

หายแล้ว +119 คน

10,567

กำลังรับการรักษา

2,860

ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโ่ลก


ผู้ติดเชื้อทั้งหมด

93,307,139

หายแล้ว

65,910,267

เสียชีวิต

2,642,052

อาการหนัก

108,595
 • 1 USA 22,884,826 ราย
 • 2 India 10,467,431 ราย
 • 3 Brazil 8,105,790 ราย
 • 4 Russia 4,805,898 ราย
 • 5 Italy 3,452,930 ราย
 • 129 Thailand 10,298 ราย
ดูเพิ่มเติม

  ตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละประเทศ


 • 1

  USA

  22,884,826 ราย
 • 2

  India

  10,467,431 ราย
 • 3

  Brazil

  8,105,790 ราย
 • 4

  Russia

  4,805,898 ราย
 • 5

  Italy

  3,452,930 ราย
 • 6

  UK

  3,072,349 ราย
 • 7

  France

  2,783,256 ราย
 • 8

  Turkey

  2,326,256 ราย
 • 9

  Spain

  2,050,360 ราย
 • 10

  Germany

  1,929,340 ราย
 • 11

  Colombia

  1,786,900 ราย
 • 12

  Argentina

  1,722,217 ราย
 • 13

  Mexico

  1,524,036 ราย
 • 14

  Poland

  1,385,522 ราย
 • 15

  Iran

  1,286,406 ราย
 • 16

  South Africa

  1,231,597 ราย
 • 17

  Ukraine

  1,115,026 ราย
 • 18

  Peru

  1,032,275 ราย
 • 19

  Netherlands

  872,847 ราย
 • 20

  Czech Republic

  831,165 ราย
 • 21

  Indonesia

  828,026 ราย
 • 22

  Romania

  671,284 ราย
 • 23

  Belgium

  662,694 ราย
 • 24

  Canada

  659,171 ราย
 • 25

  Chile

  641,923 ราย
 • 26

  Iraq

  602,938 ราย
 • 27

  Bangladesh

  522,453 ราย
 • 28

  Pakistan

  502,416 ราย
 • 29

  Israel

  491,319 ราย
 • 30

  Sweden

  489,471 ราย
 • 31

  Philippines

  487,690 ราย
 • 32

  Portugal

  483,689 ราย
 • 33

  Switzerland

  477,983 ราย
 • 34

  Morocco

  452,532 ราย
 • 35

  Austria

  380,722 ราย
 • 36

  Saudi Arabia

  363,809 ราย
 • 37

  Serbia

  359,689 ราย
 • 38

  Hungary

  342,237 ราย
 • 39

  Jordan

  307,209 ราย
 • 40

  Japan

  280,775 ราย
 • 41

  Panama

  276,772 ราย
 • 42

  Nepal

  264,780 ราย
 • 43

  Georgia

  239,229 ราย
 • 44

  UAE

  230,578 ราย
 • 45

  Azerbaijan

  224,651 ราย
 • 46

  Ecuador

  221,070 ราย
 • 47

  Croatia

  219,993 ราย
 • 48

  Lebanon

  219,296 ราย
 • 49

  Belarus

  212,201 ราย
 • 50

  Bulgaria

  208,511 ราย
 • 51

  Slovakia

  208,209 ราย
 • 52

  Kazakhstan

  201,196 ราย
 • 53

  Dominican Republic

  182,103 ราย
 • 54

  Denmark

  181,486 ราย
 • 55

  Costa Rica

  177,614 ราย
 • 56

  Bolivia

  172,798 ราย
 • 57

  Armenia

  162,131 ราย
 • 58

  Lithuania

  159,672 ราย
 • 59

  Tunisia

  159,276 ราย
 • 60

  Kuwait

  154,314 ราย
 • 61

  Moldova

  149,391 ราย
 • 62

  Egypt

  148,799 ราย
 • 63

  Ireland

  147,613 ราย
 • 64

  Palestine

  147,400 ราย
 • 65

  Qatar

  145,865 ราย
 • 66

  Greece

  144,738 ราย
 • 67

  Guatemala

  143,243 ราย
 • 68

  Slovenia

  139,281 ราย
 • 69

  Malaysia

  135,992 ราย
 • 70

  Oman

  130,608 ราย
 • 71

  Myanmar

  130,604 ราย
 • 72

  Ethiopia

  128,316 ราย
 • 73

  Honduras

  126,943 ราย
 • 74

  Venezuela

  116,172 ราย
 • 75

  Paraguay

  115,733 ราย
 • 76

  Bosnia and Herzegovina

  115,633 ราย
 • 77

  Libya

  104,745 ราย
 • 78

  Algeria

  102,144 ราย
 • 79

  Nigeria

  100,087 ราย
 • 80

  Kenya

  98,271 ราย
 • 81

  Bahrain

  95,558 ราย
 • 82

  China

  88,462 ราย
 • 83

  North Macedonia

  86,494 ราย
 • 84

  Kyrgyzstan

  82,273 ราย
 • 85

  Uzbekistan

  77,572 ราย
 • 86

  South Korea

  68,664 ราย
 • 87

  Albania

  63,595 ราย
 • 88

  Singapore

  58,907 ราย
 • 89

  Ghana

  55,772 ราย
 • 90

  Norway

  55,156 ราย
 • 91

  Afghanistan

  53,522 ราย
 • 92

  Montenegro

  52,431 ราย
 • 93

  Kosovo* (disputed teritory)

  51,144 ราย
 • 94

  Latvia

  49,568 ราย
 • 95

  El Salvador

  48,905 ราย
 • 96

  Sri Lanka

  48,380 ราย
 • 97

  Luxembourg

  47,984 ราย
 • 98

  Finland

  38,590 ราย
 • 99

  Uganda

  37,742 ราย
 • 100

  Estonia

  33,516 ราย
 • 101

  Australia

  28,595 ราย
 • 102

  Namibia

  28,259 ราย
 • 103

  Zambia

  27,728 ราย
 • 104

  Cyprus

  27,350 ราย
 • 105

  Cameroon

  26,848 ราย
 • 106

  Uruguay

  24,974 ราย
 • 107

  Ivory Coast

  23,750 ราย
 • 108

  Sudan

  23,316 ราย
 • 109

  Zimbabwe

  21,477 ราย
 • 110

  Mozambique

  21,361 ราย
 • 111

  Senegal

  21,245 ราย
 • 112

  DRC

  19,159 ราย
 • 113

  Angola

  18,156 ราย
 • 114

  Madagascar

  17,767 ราย
 • 115

  French Polynesia

  17,241 ราย
 • 116

  Botswana

  16,050 ราย
 • 117

  Mauritania

  15,512 ราย
 • 118

  Cuba

  14,576 ราย
 • 119

  Malta

  14,396 ราย
 • 120

  French Guiana

  14,113 ราย
 • 121

  Maldives

  14,109 ราย
 • 122

  Guinea

  13,942 ราย
 • 123

  Jamaica

  13,548 ราย
 • 124

  Tajikistan

  13,308 ราย
 • 125

  Cabo Verde

  12,316 ราย
 • 126

  Syria

  12,274 ราย
 • 127

  Belize

  11,266 ราย
 • 128

  Eswatini

  11,180 ราย
 • 129

  Thailand

  10,298 ราย
 • 130

  Haiti

  10,272 ราย
 • 131

  Gabon

  9,694 ราย
 • 132

  Rwanda

  9,630 ราย
 • 133

  Reunion

  9,247 ราย
 • 134

  Hong Kong

  9,243 ราย
 • 135

  Guadeloupe

  8,776 ราย
 • 136

  Andorra

  8,586 ราย
 • 137

  Malawi

  8,306 ราย
 • 138

  Bahamas

  7,969 ราย
 • 139

  Burkina Faso

  7,957 ราย
 • 140

  Mali

  7,600 ราย
 • 141

  Trinidad and Tobago

  7,265 ราย
 • 142

  Congo

  7,127 ราย
 • 143

  Suriname

  6,948 ราย
 • 144

  Guyana

  6,574 ราย
 • 145

  Mayotte

  6,232 ราย
 • 146

  Martinique

  6,184 ราย
 • 147

  Nicaragua

  6,097 ราย
 • 148

  Aruba

  6,042 ราย
 • 149

  Lesotho

  5,937 ราย
 • 150

  Iceland

  5,890 ราย
 • 151

  Djibouti

  5,871 ราย
 • 152

  Equatorial Guinea

  5,289 ราย
 • 153

  CAR

  4,969 ราย
 • 154

  Somalia

  4,726 ราย
 • 155

  Curaçao

  4,445 ราย
 • 156

  Togo

  3,932 ราย
 • 157

  Gambia

  3,841 ราย
 • 158

  Niger

  3,819 ราย
 • 159

  South Sudan

  3,649 ราย
 • 160

  Benin

  3,304 ราย
 • 161

  Channel Islands

  3,277 ราย
 • 162

  Gibraltar

  3,170 ราย
 • 163

  Sierra Leone

  2,834 ราย
 • 164

  San Marino

  2,628 ราย
 • 165

  Puerto Rico

  2,589 ราย
 • 166

  Chad

  2,537 ราย
 • 167

  Guinea-Bissau

  2,455 ราย
 • 168

  Yemen

  2,436 ราย
 • 169

  Liechtenstein

  2,340 ราย
 • 170

  New Zealand

  2,219 ราย
 • 171

  Liberia

  1,779 ราย
 • 172

  Eritrea

  1,556 ราย
 • 173

  Sint Maarten

  1,554 ราย
 • 174

  Vietnam

  1,514 ราย
 • 175

  Mongolia

  1,429 ราย
 • 176

  Comoros

  1,150 ราย
 • 177

  Sao Tome and Principe

  1,066 ราย
 • 178

  Monaco

  1,057 ราย
 • 179

  Saint Martin

  1,025 ราย
 • 180

  Turks and Caicos

  994 ราย
 • 181

  Burundi

  885 ราย
 • 182

  Taiwan

  828 ราย
 • 183

  Bhutan

  813 ราย
 • 184

  Papua New Guinea

  811 ราย
 • 185

  Barbados

  808 ราย
 • 186

  Diamond Princess

  712 ราย
 • 187

  Bermuda

  652 ราย
 • 188

  Faeroe Islands

  646 ราย
 • 189

  Mauritius

  539 ราย
 • 190

  Seychelles

  531 ราย
 • 191

  Tanzania

  509 ราย
 • 192

  Saint Lucia

  438 ราย
 • 193

  Isle of Man

  396 ราย
 • 194

  Cambodia

  391 ราย
 • 195

  Cayman Islands

  359 ราย
 • 196

  Bonaire, Sint Eustatius and Saba

  249 ราย
 • 197

  Jersey

  245 ราย
 • 198

  Guernsey

  239 ราย
 • 199

  St. Vincent Grenadines

  225 ราย
 • 200

  Saint Barthélemy

  206 ราย
 • 201

  Antigua and Barbuda

  176 ราย
 • 202

  Brunei

  173 ราย
 • 203

  Guam

  154 ราย
 • 204

  Grenada

  132 ราย
 • 205

  British Virgin Islands

  114 ราย
 • 206

  Dominica

  106 ราย
 • 207

  U.S. Virgin Islands

  69 ราย
 • 208

  Fiji

  53 ราย
 • 209

  Timor-Leste

  49 ราย
 • 210

  Macao

  46 ราย
 • 211

  Laos

  41 ราย
 • 212

  New Caledonia

  40 ราย
 • 213

  Saint Kitts and Nevis

  34 ราย
 • 214

  Greenland

  29 ราย
 • 215

  Falkland Islands

  29 ราย
 • 216

  Vatican City

  27 ราย
 • 217

  Solomon Islands

  17 ราย
 • 218

  Saint Pierre and Miquelon

  16 ราย
 • 219

  Anguilla

  15 ราย
 • 220

  Montserrat

  13 ราย
 • 221

  Western Sahara

  10 ราย
 • 222

  MS Zaandam

  9 ราย
 • 223

  Wallis and Futuna

  4 ราย
 • 224

  Marshall Islands

  4 ราย
 • 225

  Samoa

  2 ราย
 • 226

  Vanuatu

  1 ราย

ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย


สถิติผู้ติดเชื้อแบ่งตามเพศ

ชาย
4,374 คน
32%
หญิง
4,731 คน
35%

ไม่ระบุเพศ 4,395 คน 33 %

สถิติผู้ติดเชื้อแบ่งตามอายุ

อายุน้อยที่สุด
น้อยกว่า 1 ปี
อายุเฉลี่ย
30
ปี
อายุมากที่สุด
97
ปี

อ้างอิงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ดูเพิ่มเติม

ตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละจังหวัด


1สมุทรสาคร 3613 ราย
2กรุงเทพฯ 2774 ราย
3ชลบุรี 1256 ราย
4สมุทรปราการ 616 ราย
5ระยอง 569 ราย
6นนทบุรี 355 ราย
7ภูเก็ต 231 ราย
8จันทบุรี 215 ราย
9สงขลา 136 ราย
10ยะลา 135 ราย
11ปทุมธานี 112 ราย
12นครพนม 97 ราย
13ปัตตานี 94 ราย
14ตาก 89 ราย
15 89 ราย
16เชียงราย 79 ราย
17เชียงใหม่ 67 ราย
18นราธิวาส 46 ราย
19ฉะเชิงเทรา 36 ราย
20พระนครศรีอยุธยา 34 ราย
21 33 ราย
22เพชรบุรี 31 ราย
23ราชบุรี 30 ราย
24สุราษฎร์ธานี 30 ราย
25นครศรีธรรมราช 29 ราย
26กระบี่ 27 ราย
27ลพบุรี 23 ราย
28สมุทรสงคราม 23 ราย
29ชุมพร 21 ราย
30สตูล 20 ราย
31ประจวบคีรีขันธ์ 18 ราย
32อุบลราชธานี 18 ราย
33ปราจีนบุรี 17 ราย
34สระบุรี 17 ราย
35 17 ราย
36คนต่างชาติ 16 ราย
37นครศรีธรรมราช 16 ราย
38บุรีรัมย์ 15 ราย
39พัทลุง 14 ราย
40กาญจนบุรี 14 ราย
41สุพรรณบุรี 14 ราย
42สุรินทร์ 14 ราย
43สระแก้ว 13 ราย
44นครสวรรค์ 12 ราย
45ขอนแก่น 12 ราย
46เลย 11 ราย
47อุดรธานี 11 ราย
48ชัยภูมิ 10 ราย
49 10 ราย
50ตรัง 9 ราย
51ศรีสะเกษ 8 ราย
52 8 ราย
53พิษณุโลก 7 ราย
54ลำปาง 7 ราย
55ลำพูน 6 ราย
56อุตรดิตถ์ 6 ราย
57หนองคาย 5 ราย
58แม่ฮ่องสอน 5 ราย
59นครนายก 5 ราย
60เพชรบูรณ์ 4 ราย
61มุกดาหาร 4 ราย
62สุโขทัย 4 ราย
63อำนาจเจริญ 4 ราย
64พะเยา 4 ราย
65ร้อยเอ็ด 4 ราย
66หนองบัวลำภู 4 ราย
67กาฬสินธุ์ 3 ราย
68มหาสารคาม 2 ราย
69 2 ราย
70นครพนม 2 ราย
71 2 ราย
72ยโสธร 1 ราย
73แพร่ 1 ราย
74 1 ราย
75อุทัยธานี 1 ราย
76 1 ราย
77สกลนคร 1 ราย

มาตรการ


สถานการณ์โควิด-19

ดูเพิ่มเติม

รายงานสถานการณ์


กรมควบคุมโรค • กระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่มเติม

ร่วมใจคนไทยสู้ภัย
โควิด-19


ดูเพิ่มเติม

บมจ. อสมท ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19

บัญชีออมทรัพย์
“บมจ. อสมท ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19”

015-0-25291-19

ยอดบริจาค

157,994.69

บาท

ข่าวสถานการณ์ COVID-19


ในประเทศและต่างประเทศ

ดูเพิ่มเติม

ฝากร้านค้า


ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

PAVIDA Facial Treatment

บริการ สปาหน้า นวดหน้า ยกกระชับ วีเชพ หน้าใส หน้าเด็ก ห […]

26 พฤษภาคม 2020

Jandaraherb

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อบำรุงเส้นผม หนังศีรษะ […]

system

24 พฤษภาคม 2020

ดูเพิ่มเติม

ฟังข่าว COVID-19 ออนไลน์


จากคลื่น FM 100.5

ข่่าวคนบันเทิง


กับสถานการณ์โควิด

ดูเพิ่มเติม